'โฆษกศาลยุติธรรม' เผย 2 วันแรกหลัง

'โฆษกศาลยุติธรรม' เผย 2 วันแรกหลัง
3 ตุลาคม 2562
371

"ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่" เปิดทางรับฟังทุกภาคส่วนร่วมอำนวยความยุติธรรม หน่วยงานภายใน-ปชช. กว่า 200 ส่งความเห็นเสนอร่วมทำนโยบาย ปธ.ศาลฎีกา ส่งได้ถึง 5 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยถึงผลการเปิดรับข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน และประชาชน เพื่อนำไปประมวลผลเป็นนโยบายประธานศาลฎีกา ตามที่ "นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ที่เพิ่งรับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้เปิดให้ดำเนินการเป็นครั้งแรกว่า หลังจากที่ สำนักประธานศาลฎีกา ได้มีการเผยแพร่แบบสอบถาม ขอความร่วมมือมายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม , ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประมวลผลเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานศาลยุติธรรมซึ่งจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมที่แท้จริง

ปรากฎว่า ได้มีผู้ส่งคำตอบจากแบบสอบถามมาแล้วนับจนถึงวันที่ 2 ต.ค.นี้ ในเวลา 16.30 น. จำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยในส่วนบุคลากรภายใน มีจำนวน 132 คน คิดเป็น 60.3% และในประชาชน ผู้มาติดต่อราชการศาล มัจำนวน 87 คน คิดเป็น 39.7% "โฆษกศาลยุติธรรม" กล่าวอีกว่า สำหรับแบบสำรวจที่เปิดให้แสดงความคิดเห็น สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 6 ส่วนนั้น ประกอบด้วย 1.ด้านการบริหารจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.ด้านการให้บริการประชาชน 4.ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 5.ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของศาลยุติธรรมต่อประชาชน 6.ด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ การร่วมแสดงข้อคิดเห็นนั้น ได้เปิดให้ส่งแบบสำรวจความเห็น จนถึงวันที่ 5 ต.ค.นี้ โดยประชาชนสามารถเข้าไปให้ข้อคิดเห็นได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdggkr2iKdlp0uOpLBV17D0wrc4BVz-GorMtL-uOv2To48h4g/viewform และหลังจากที่ สำนักประธานศาลฎีกา ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลความเห็นจากทุกภาคส่วนและประชาชนที่ส่งมาแล้ว จะวิเคราะห์พร้อมจัดทำออกมา เสนอ "นายไสลเกษ" ประธานศาลฎีกา เพื่อประกาศเป็นนโยบายประธานศาลฎีกา ที่นำไปสู่การปฏิบัติของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้รวดเร็ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-'โฆษกศาล' รับ120 เยาวชนใต้ บินร่วมโครงการเยาวชน

-เลือกแล้ว '3ผู้พิพากษาศาลฎีกา' นั่งตุลาการศาล

-'เลขาฯ สนง.ศาลยุติธรรม' แจ้งแล้ว อธ.ศาลคดีทุจริตฯ

-'สำนักงานศาลยุติธรรม' จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง