โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ชัยชาญ' เป็นอธิการบดี ม.ศิลปากร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ชัยชาญ' เป็นอธิการบดี ม.ศิลปากร
2 ตุลาคม 2562
1,232

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "ชัยชาญ ถาวรเวช" เป็นอธิการบดีม.ศิลปากร ด้าน "กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์" เป็นอธิการบดีมรภ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย สุทธะนันท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มี.ค.2560 นั้น เนื่องจาก นายวันชัย สุทธะนันท์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชัยชาญ ถาวรเวช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตำแหน่งที่ว่าง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี


 

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเกียรติ สายธนู ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พ.ค.2558 นั้น เนื่องจาก นายสมเกียรติ สายธนู ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2562เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศในราชกิจจาฯ 'อิสระ' เลื่อนขึ้นเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

-ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ 'พาราเซตามอล'

-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน-ค่าพาหนะทนายความอาสา

-ราชกิจจาฯ ประกาศการเปลี่ยนแปลง กก.บริหารพรรคเสรีรวมไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: