รมว.ทส. มอบนโยบายเน้นสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานป่าไม้และภาคประชาชน

รมว.ทส. มอบนโยบายเน้นสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานป่าไม้และภาคประชาชน
1 ตุลาคม 2562
590

ย้ำ นโยบายรัฐบาลต้องการความร่วมมือในการทำงานและเครือข่ายเพื่อความสำเร็จ เพราะพื้นที่มีแนวเขตการทำงานติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่ทำงานด้านอนุรักษ์ในสังกัด 3 หน่วยงานวันนี้ คือ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ 17 ปี ในวันพรุ่งนี้

โดยนายวราวุธกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่ให้ความสำคัญกับการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว ต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม และต้องมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการทำงาน 

ทั้งนี้ พื้นที่อนุรักษ์อย่างอุทยานฯ แห่งชาติหลายแห่งในความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ มีแนวเขตติดต่อและเชื่อมโยงกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวนไม่น้อย ซึ่งบางแห่งก็เชื่อมโยงกับพื้นที่ป่าชายเลนของ ทช.

การทำงานเพื่อคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการทำงานอย่างเข้มแข็งของทั้ง 3 หน่วยงาน

นอกจากนี้ นายวราวุธยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้ง 3 หน่วยงานยังเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนและประชาชนด้วย

โดยนายวราวุธกล่าวในการมอบนโยบายว่า การทำงานในปัจจุบันจะมีความแตกต่างออกไปจาก 5 ปีที่แล้วที่เป็นการทำงานภายใต้ คสช. เพราะรัฐบาลในวันนี้มาจากการเลือกตั้ง และรัฐมนตรีมาจากภาคการเมือง ซึ่งประชาชนมีช่องทางในการตรวจสอบการทำงานหลากหลาย ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องปรับการทำงานให้รัดกุมในการดำเนินงานตามกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและระมัดระวังขึ้น

นายวราวุธกล่าวว่า การทำงานด้านนี้อาจเจอแรงปะทะจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แตกต่างกันไป จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตั้งใจ และหากมีปัญหาในพื้นที่ให้มาบอกตน และตนพร้อมจะช่วยเจ้าหน้าที่จัดการปัญหาผู้มีอิทธิพลดังกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง