รับมือPM2.5 ศธ.มอบเครื่องกรองอากาศแก่ 37 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ

รับมือPM2.5 ศธ.มอบเครื่องกรองอากาศแก่ 37 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ
1 ตุลาคม 2562 | โดย ชุลีพร อร่ามเนตร
549

ศธ.ประกาศรับมือ PM2.5 มอบเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวะ นําร่องสพฐ.กทม.ทั้ง 37 โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง ด้านกรมควบคุมมลพิษ เผยดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.มีค่าสูงเกินมาตราฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนย้ำ 11 เขต เฝ้าระวัง

     

       นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ศธ.เป็นห่วงสุขภาพนักเรียนและครูที่ต้องสูบดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงพยายามช่วยกันหาทางออก ของปัญหา ให้บรรเทาเบาบาง เพราะ PM2.5 ถือว่าเป็นภัยร้ายที่แผงมาในลักษณะที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อมองไม่เห็นก็จะไม่ทราบว่ามันเข้าไปในร่างกายมากน้อยเพียงใดแล้ว มาทราบอีกครั้งก็สายไปแล้ว

    

S__14090254

       อีกทั้ง องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยอีกว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีประมาณ 600,000 คน เสียชีวิตเพราะฝุ่นละอองและควันพิษ รวมทั้งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เมื่อสูดดมมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลให้เสี่ยงดังนั้น ศธ.จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับนักเรียนและครู ซึ่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM2.5 ยังคงอยู่กับสังคมเมืองขนาดใหญ่ ศธ.ในฐานะหน่วยหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบเด็กและเยาวชน ขอเป็นแนวร่วมในอนาคตจะผลักดันให้มี Save Zone มากขึ้นจนขยายควบคุมทุกพื้นที่

     

     

      ขณะนี้ ศธ.ได้ปรับแผน รับมือ PM2.5 ลุยพื้นที่เสี่ยงนําร่อง 37 โรงเรียนใน กทม.พร้อมมอบเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค นนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 1.โรงเรียนราชวินิต 2.โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 3.โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 4. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 5.โรงเรียนประถมนนทรี 6.โรงเรียนอนุบาลสามเสน 7.โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 8.โรงเรียนสายน้ําทิพย์9. โรงเรียนพญาไท10. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์11. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์12. โรงเรียนวัดมหาบุศย์13. โรงเรียนวัดเจ้ามูล14. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก15. โรงเรียนอมริทราราม

S__14090256

      16. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง17. โรงเรียนวัดชนะสงคราม18. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) 19. โรงเรียนวัดโสมนัส20. โรงเรียนวัดด่าน 21.โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 22.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) 23. โรงเรียนดาราคาม24. โรงเรียนอุทัยธาราม 25.โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 26.โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค27. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 28.โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม29. โรงเรียนวัดนาคปรก30. โรงเรียนวัดหนัง31. โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส32. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 33. โรงเรียนบ้านหนองบอน34. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ 35. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย36. โรงเรียนโฆสิตสโมสร และ 37.โรงเรียนวัดช่างเหล็ก

S__14090258

     ด้าน นายประลอง ดํารงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ขอให้คนกรุงเทพบริเวณเขตสาธร เขต ปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองสาน เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบางพลัด และเขตบางขุนเทียน ระวังสภาวะอากาศฝุ่นละออง หมอกควัน PM2.5 สูงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงใน เรื่องสุขภาพ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจําตัว และเด็กเล็ก ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน ควรหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม หรือ ออกกําลังกายกลางแจ้ง หากจําเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควร สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไป ตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

     นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)กล่าวต่อว่า สพฐ.จะนําเครื่องกรองอากาศต้นแบบนี้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับนักเรียน จะดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ดีที่สุด และคาดหวังให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยไม่เจ็บ จะได้ตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

S__14090257

       

       นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่จะช่วยเหลือสังคม สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเครื่องกรองอากาศต้นแบบผลงาน นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี นี้จะไม่หยุดการพัฒนาสร้างสรรค์ จะปรับปรุงเครื่องกรองอากาศต้นแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อได้นำไปช่วยเหลือนักเรียน ครู และประชาชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง