'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จเปิดอาคาร 'เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี'

'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จเปิดอาคาร 'เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี'
24 กันยายน 2562
11,906

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก

วันนี้ (24 ก.ย.62) เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานอำนวยการ คณะกรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายอดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เฝ้าฯ รับเสด็จ

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 6 ปี กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 6 ปี กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงค์การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะโรคเด็ก) เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก

10624687502003

นายอดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 30 ราย ตามลำดับ

10624684835606

นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแผ่นศิลา เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจาพลักพลาพิธี เข้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะโรคเด็ก) ชั้น 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริเวณชั้น 1 ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วีดีทัศน์ โมเดลและข้อมูลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเด็กป่วยผ่าตัดโรคลมชัก เปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้สายสวน พร้อมผู้ปกครองจำนวน 2 ครอบครัว

เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย ฉายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และผู้มีอุปการคุณ เสด็จออกจากสถาบันส่งเสริมสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

10624685908866 (1)

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง