หมอกควันภาคใต้ เกินมาตรฐาน7 จังหวัด

หมอกควันภาคใต้ เกินมาตรฐาน7 จังหวัด
24 กันยายน 2562
1,073

สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ประจําวันที่ 24 กันยายน 2562 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. ณ เวลา 09.00 น.เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก 5 สถานี เป็น 7 สถานี

      นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ประจําวันที่ 24 กันยายน 2562 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. ณ เวลา 09.00 น.เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก 5 สถานี เป็น 7 สถานี โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 23 - 88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) เกินค่ามาตรฐาน 7 สถานี

      ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 52 มคก./ลบ.ม., อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 69 มคก./ลบ.ม., อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 77 มคก./ลบ.ม., อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 64 มคก./ลบ.ม., อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 58 มคก./ลบ.ม., อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 52 มคก./ลบ.ม. และมีค่าสูงสุดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีค่าเท่ากับ 88 มคก./ลบ.ม.

       นายประลอง กล่าวว่า ในช่วงนี้ยังคงพบจุดความร้อนและกลุ่มควันบริเวณเกาะสุมาตราและกาลิมันตัน (เกาะบอร์เนียว) โดยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดพากลุ่มควันบางส่วนผ่านพื้นที่ภาคใต้ จึงส่งผลให้พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุขในทุกพื้นที่

     นายประลอง กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)ได้มีข้อสั่งการให้ คพ. ประสานงานแจ้งกรมประชาสัมพันธ์และเคือข่าย เพื่อขอความร่วมมือในการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบสถานการณ์และการแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมแนวทางการปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลสุขภาพให้มีความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

      อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบตามเวลาจริง (Real Time) เพิ่มเติมได้ที่http://air4thai.pcd.go.th/webV2/แอปพลิเคชั่น Air4Thai และข้อมูลจุดความร้อนhttp://asmc.asean.org/home/

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: