'สมคิด' สั่งดันประชารัฐสร้างไทยแก้ศก.ฐานราก

'สมคิด' สั่งดันประชารัฐสร้างไทยแก้ศก.ฐานราก
21 กันยายน 2562
1,299

"สมคิด" สั่งทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมโยงแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เจาะรายชุมชน หวังยกระดับสร้างรายได้ คุณภาพชีวิต ยันมุ่งหลักการพัฒนา ไม่ใช่นโยบายแจกเงินหาเสียง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาบในหัวข้อ “Transform เศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ในงานประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” ว่า การดำเนินโครงการนี้ ไม่ได้เป็นการหาเสียงของภาครัฐ เพราะการเลือกตั้งยังอีกไกล แต่เป็นการเสนอแนวความคิด แนวทางปฏิบัติ โอกาสในการสร้างประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม โดยต้องการเพื่อปูพื้นฐานเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับฐานราก ก้าวข้ามปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นมานาน ไม่สามารถโทษรัฐบาลชุดใดได้ แต่เป็นเรื่องที่ประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาต้องเผชิญ เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติในการเพาะปลูก และพึ่งพิงตลาดโลกเป็นหลัก

ฉะนั้น หาก 2 สิ่งนี้เกิดปัญหา ประเทศเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบและต้องกู้หนี้เพื่อรักษาชีวิตต่อ เป็นวงจรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องลุคขึ้นมาช่วยกันทำให้ดีขึ้นและก้าวออกไปจากความยากจน ภายใต้ 3 เงื่อนไขหลักที่ต้องดำเนินการ คือ

 

1.ก้าวออกจากความยากจน โดยรุกขึ้นมาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง 2.วางแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดทำความคิดเชิงออกแบบ เช่น สิคโปร์ และจีน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องมีกระบวนการความคิดและวิธิปฎิบัติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนประชารัฐสร้างไทย ในแต่ละหน่วยงานจะต้องมาประสานงานร่วมกัน และจัดตั้งคณะทำงาน เข้าไปดูแต่ละชุมชน มีปัญหาอย่างไร ต้องแก้ยังไง และจะสร้างอะไรเพื่อต่อยอดได้ ซึ่งหากทำได้ จะหลุดพ้นจากปัญหาได้

และ3.การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส.จะต้องปรับรูปแบบ ไม่ได้เน้นการให้เงิน และสินเชื่อเป็นรายบุคคล แต่จะต้องสนับสนุนการพัฒนาชุมชน มองเป็นระดับชุมชน สร้างให้เกิดความแข็งแรง แล้วเจาะกลุ่มผู้นำชุมมชน เพื่อขยับสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะผลักดันให้เกษตรกรระดับฐานรากมีการพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง