คาดตั้ง "บอร์ดข้อมูลบุคคล-ไซเบอร์" ทันเดดไลน์

คาดตั้ง
23 กันยายน 2562
1,235

"พุทธิพงษ์" คาดสามารถตั้งบอร์ดข้อมูลส่วนบุคคล-ไซเบอร์ได้ทันตามกำหนด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ว่า การดำเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ภายใน 90 วันนั้น ขณะนี้กระทรวงฯอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมั่นใจว่าจะได้กรรมการทั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ทันตามกำหนดตามที่ระบุไว้ตามกรอบเวลาอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี สำหรับการคัดเลือกกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงคัดเลือกผู้ทรวงคุณวุฒิครบ 7 ด้านแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและความประพฤติ ส่วนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการตั้งกรรมการสรรหา ในส่วนการคัดเลือกกรรมการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อได้กรรมการสรรหาแล้ว จะมีการเรียกประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงาน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจะดำเนินการสรรหา ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะรายงานมายังกระทรวง เพื่อนำรายชื่อกรรมการทั้งสองคณะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในส่วนความคืบหน้าการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (แอนตี้ เฟค นิวส์ เซ็นเตอร์) ครอบคลุมการแก้ไขข่าวปลอมที่อยู่ในกระแสสังคมออนไลน์ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภัยพิบัติ , เศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร-หุ้น , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ-สินค้า และบริการที่ผิดกฎหมาย กลุ่มนโยบายรัฐบาล-ข่าวสารที่กระทบสังคม และความมั่นคงในประเทศ ตนได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งไปแล้ว

ทั้งนี้ การทำงานของศูนย์มีกรอบเวลาเต็มรูปแบบ

โดยตั้งเป้าไว้ไม่เกินวันที่ 1 พ.ย.นี้จะดำเนินการได้และระหว่างนั้นเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอมระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการยืนยันผลกระทบถึงประชาชน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สื่อสารถึงประชาชนในวงกว้างได้อย่างกระชับได้ใจความ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง