สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 16-20 กันยายน 2562

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 16-20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,192

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ปลาป่นลดลง ข้าวราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

           ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 546 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีอย่างต่อเนื่อง หากฝนตกลดลงจะทำให้การขนส่งสะดวกขึ้น รถขนส่งสินค้าเข้าตลาดมากขึ้น

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 371.25 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูกาล 2019/20 ลงมาอยู่ที่ 13,799 ล้านบุชเชล เมื่อเทียบกับผลผลิตฤดูกาลก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 14,420 ล้านบุชเชล และ USDA ยังได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์ลงด้วย โดยลดการใช้ข้าวโพดผลิตเอทานอล (ethanol) ลงไป 25 ล้านบุชเชล เช่นเดียวกันกับการลดการส่งออกข้าวโพดลง 25 ล้านบุชเชล ด้านสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 คาดว่าจะอยู่ที่ 2,190 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ในเดือนก่อน 9 ล้านบุชเชล

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

            ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 888.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 295.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน USDA ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ที่ 3,633 ล้านบุชเชล เทียบกับฤดูกาลก่อนหน้าที่ 4,544 ล้านบุชเชล ด้านอุปสงค์มีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้สต็อกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ลดลงอยู่ที่ 640 ล้านบุชเชล ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุปสงค์จากจีนเข้ามา โดย USDA ได้ประกาศยอดการสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีนรวมแล้ว 720,000 ตัน นอกจากนี้ NOPA รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Crush) ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ 168.085 ล้านบุชเชล สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์           

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

                               
ปลาป่น : ราคาลดลง

          ความต้องการปลาป่นจากต่างประเทศสัปดาห์นี้ลดลง ส่งผลให้การส่งออกปลาป่นลดลง โดยที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ราคาตลาดปลาป่นโดยรวมลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.00. บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 31.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท ลดลงจากราคา 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 27.70 บาท ลดลงจากราคา 26.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 442  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 443 ดอลลาร์สหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาจากตันละ 399 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,080 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

          ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศ ณ วันพระที่ 13 กันยายน 2562 อยู่ที่กิโลกรัมละ 59-73 บาท ขณะที่กรมควบคุมโรค ยืนยันยังไม่มีรายงานการพบ ASF ในประเทศไทย ด้านกรมปศุสัตว์ยังคงเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ASF ในสุกร อย่างเข้มงวด โดยปศุสัตว์ทุกจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่อง

          ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 60)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาอ่อนตัว

          สัปดาห์นี้ภาวะฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการจับจ่ายลดลง ส่งผลให้ราคาประกาศ ไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนอ่อนจากกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34 บาท

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          สัปดาห์นี้การบริโภคสมดุลกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ผลิตออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.00 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

---------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]

 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: