'มท.2' ให้โอวาท 'นายอำเภอ' ใหม่ ย้ำยึดคุณธรรม

'มท.2' ให้โอวาท 'นายอำเภอ' ใหม่ ย้ำยึดคุณธรรม
20 กันยายน 2562
1,536

"นิพนธ์" รมช.มท. แนะบริหารพื้นที่ ดูแลทุกข์สุขปชช. ควบคู่รู้หน้าที่สนองนโยบายรัฐและภารกิจราชการ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และ รุ่น 78 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักบริหารการทะเบียน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

2_21

รมช.มหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอทั้งสองรุ่น ตอนหนึ่งว่า ขอเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของนายอำเภอ ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวาง ทั้งที่เป็นงานนโยบายของรัฐบาล งานตามภารกิจของทุกส่วนราชการ และงานการบริหารจัดการพื้นที่ นายอำเภอจะต้องบูรณาการ ประสานงานและกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

3_12

ดังนั้น นายอำเภอจึงต้องพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และเป็นนักบริหาร ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ หลังเสร็จจากพิธีฯ รมช.มหาดไทยได้เยี่ยมชมระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (เซิฟเวอร์) และได้ทดลองระบบการออกบัตรประชาชนที่ให้บริการประชาชนของหน่วยงานสำนักทะเบียน กรมการปกครองด้วย

5_4

4_6

6_2

7

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง