'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 624 คดี

'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 624 คดี
20 กันยายน 2562
1,044

"กรมสรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 19 ก.ย.62 พบการกระทำผิด จำนวน 624 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.24 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 13 – 19 กันยายน 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 624 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.24 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 348 คดี ค่าปรับ 3.20 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 186 คดี ค่าปรับ 5.15 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.09 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.76 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.03 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 34 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.76 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.25 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,690.140 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,749 ซอง ไพ่ จำนวน 378 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 12,470.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 286 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 19 กันยายน 2562พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 33,972 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 526.08 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 19,401 คดี ค่าปรับ 179.66 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 9,791 คดี ค่าปรับ 219.33 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 787 คดี ค่าปรับ 7.64 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,658 คดี ค่าปรับ 49.18 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 101 คดี ค่าปรับ 2.03 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,592 คดี ค่าปรับ 32.42 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 642 คดี ค่าปรับ 35.82 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 283,291.959 ลิตร ยาสูบ จำนวน 506,942 ซอง ไพ่ จำนวน 37,423 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,623,793.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 32,000 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,614 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง