จีนเตรียมถวายเครื่องราชฯ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

จีนเตรียมถวายเครื่องราชฯ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'
19 กันยายน 2562
3,891

ประธานาธิบดีจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "รัฐมิตราภรณ์" กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็น 1 ใน 6 บุคคลสำคัญจากทั่วโลก

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายซ่ง เทา (H.E. Mr. Song Tao) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดี และขอบคุณที่จีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่ใกล้ชิดในทุกระดับ โดยการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระดับพรรคการเมืองระหว่างประเทศไทยกับจีนให้แน่นแฟ้น ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของจีน ในโอกาสนี้ ทราบว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกมิติ การมาเยือนไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสานต่อและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลและระหว่างพรรคการเมืองของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ใกล้ชิด

ทั้งนี้ ชื่นชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีที่เห็นได้ชัดว่ามีความพัฒนาอย่างก้าวหน้า ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับไทยมาก โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายกรมสมเด็จพระเทพมีผู้ได้รับเพียง 6 ท่าน จากทั่วโลก ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ส่งความปรารถนาดีที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝากมาถึงนายกรัฐมนตรี

ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน ด้านการเมือง สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ด้านเศรษฐกิจ พร้อมให้ความร่วมมือความเชื่อมโยงทางนโยบาย อาทิ EEC ของไทย กับ GBA ของจีน ด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่คนจีนยังเดินทางมาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องไทยพร้อมดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน และทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในด้านอื่นๆ อาทิ การศึกษา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เชิญให้ฝ่ายไทยไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ ที่มีความสนใจ

นอกจากนี้ จีนชื่นชมการเป็นประธานอาเซียนของไทย และพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งในกรอบ ACMECS ในฐานะ Development Partner โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ เชื่อมั่นว่า การเจรจาอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคจะทำให้สามารถบรรลุการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่จีนให้ความสำคัญกับบทบาทของไทยในภูมิภาค และขอให้จีนสนับสนุนให้ผลการเจรจา RCEP สำเร็จภายในปีนี้

อนึ่งในตอนท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้มอบแผ่นป้ายภาษาจีน "เหอจั้วก้งอิ๋ง" ที่มีความหมายว่า "ความร่วมมือที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย" แด่นายกรัฐมนตรี

picpercha18-9-19

picpercha0018-9-19

ขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าวอิศรา 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง