ขอความร่วมมือ 'งดปล่อยปลาบึกลงแม่น้ำโขง' และแม่น้ำสาขา

ขอความร่วมมือ 'งดปล่อยปลาบึกลงแม่น้ำโขง' และแม่น้ำสาขา
18 กันยายน 2562
70,291

กรมประมง ประกาศ! ขอความร่วมมือ งดปล่อย "ปลาบึก" ที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา


​นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้ออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมืองดเว้นการปล่อยปลาบึกที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง อาทิ ภาคอีสาน : แม่น้ำพอง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำสงคราม ภาคเหนือ : แม่น้ำอิง แม่น้ำกก รวมถึงแม่น้ำสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อสู่แม่น้ำโขงด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประชากรธรรมชาติของปลาบึกในแม่น้ำโขงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากการศึกษาวิจัย โดยดูได้จากรายงานผลการศึกษาของ Dr. Kai Lorenzen และคณะ (2006) เรื่อง Development of a conservation strategy for the critically endangered Mekong giant catfish ว่า การปล่อยปลาบึกที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง จะเป็นการทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาบึกธรรมชาติที่มีแห่งเดียวในโลก


​ถึงแม้ว่าปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันจะถูกขึ้นบัญชีสัตว์คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CITES) บัญชีหมายเลข 1 คือ ห้ามมิให้ทำการค้าขายปลาบึกธรรมชาติโดยเด็ดขาดไปแล้ว และประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายห้ามจับปลาบึก ตั้งแต่เมื่อปี 2549 แล้วก็ตาม สถานภาพประชากรปลาบึกในลุ่มน้ำโขง ก็ยังน้อยลงอยู่ดี ดังนั้น หากมีความประสงค์จะปล่อยปลาบึก ขอให้ปล่อยลงในแหล่งน้ำปิดเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง