กลต.เตือนกรุ๊ปไลน์เถื่อนแนะนำหุ้นเสี่ยงโทษจำคุก

 กลต.เตือนกรุ๊ปไลน์เถื่อนแนะนำหุ้นเสี่ยงโทษจำคุก
18 กันยายน 2562
1,170

ก.ล.ต. ลุยเอาผิด “กรุ๊ปไลน์เถื่อน” ปล่อยข่าวลือทุบหุ้น เตรียมสอบเชิงลึกหลังมีผู้ร้องเรียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ ย้ำฐานความผิดให้ข้อมูลเท็จ โทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี พร้อมเตือนตั้งกรุ๊ปไลน์แนะนำหุ้น โดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษไม่ต่างกัน

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เปิดเผยว่า กรณีการสร้างกรุ๊ปไลน์ในลักษณะปล่อยข่าวลือ เช่น กรณีที่เกี่ยวกับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF) นั้น เบื้องต้นก...ได้รับการร้องเรียนผ่านทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงาน ซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและสืบหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

การกระทำดังกล่าวมีแนวโน้มเข้าข่ายความผิดฐานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นความผิดตามพ...หลักทรัพย์ฯ มีอัตราโทษเทียบเท่าการอินไซด์หุ้นซึ่งมีทั้งโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี นอกจากนี้ในส่วนของการจัดตั้งกรุ๊ปไลน์ที่มีลักษณะแนะนำการลงทุนนั้นมีโอกาสที่เข้าข่ายความผิดฐานแนะนำการลงทุนโดยไม่มีใบอนุญาตเช่นกัน ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก

ส่วนกรณีการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับ นายพิชญ์ โพธารามิก และนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล นั้น ก...ได้ให้เวลาเดินทางมาบันทึกคำยินยอมการกล่าวโทษและยิมยอมชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์กับทางก...ภายใน 10 วันหลังจากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (...) ได้มีมติให้นำมาตรการลงโทษบุคคลทั้งสองรายกรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นบมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์(JTS)ซึ่งเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์รวม 59.10 ล้านบาท

ทั้งนี้หากผู้กระทำความผิดทั้งสองรายไม่ยินยอมทำบันทึกรับทราบการกล่าวโทษและไม่ยินยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งตามมติของค... สำนักงานก...ก็จะดำเนินการส่งเรื่องฟ้องต่อศาลแพ่งต่อไป ซึ่งการเรียกค่าปรับทางแพ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมหรือมีการเรียกค่าปรับทางแพ่งในอัตราที่สูงสุดหรือไม่เกิน 2 เท่าของค่าปรับและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านบมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล(JAS) และบมจ.โมโน เทคโนโลยี(MONO) แจ้งว่าได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากตำแหน่งของ นายพิชญ์ แล้ว มีผล 17 ..2562 บริษัทอยู่ระหว่างจัดประชุมบอร์ดกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ผลกระทบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: