ตลท.ส่งไม้ต่อก.ล.ต.ลุยสอบกรุ๊ปไลน์เถื่อนปล่อยข่าวลือทุบหุ้นกัลฟ์

ตลท.ส่งไม้ต่อก.ล.ต.ลุยสอบกรุ๊ปไลน์เถื่อนปล่อยข่าวลือทุบหุ้นกัลฟ์
16 กันยายน 2562
788

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจงกรณีมีกรุ๊ปไลน์เถื่อนปล่อยข่าวลือทุบหุ้นกัลฟ์ สั่งฝ่ายตรวจสอบติดตามและได้ส่งเรื่องไปยังก.ล.ต.แล้ว พร้อมฝากเตือนนักลงทุนระมัดระวังข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีมีกรุ๊ปไลน์เถื่อนแห่งหนึ่งได้ปล่อยข่าวลือว่าบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ตั๋วบีอี) มูลค่า 5,000 ล้านบาท และผิดนัดชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารกรุงไทยมูลค่า 35,000 ล้านบาท รวมทั้งพัวพันการฟอกเงินกับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ว่าเรื่องดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์ฯได้ให้ฝ่ายตรวจสอบดำเนินการติดตามตรวจสอบและได้ส่งเรื่องไปยังผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

ทั้งนี้ฝากเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังในการรับฟังข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย เพราะปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆออกมาจำนวนมาก ซึ่งบางเรื่องอาจไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น จึงอยากให้นักลงทุนพิจารณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อจากช่องทางอื่นๆ ขณะที่ในส่วนของการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) นั้น ปัจจุบันบริษัทต่างๆได้มีการส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่แล้ว ซึ่งหากนักลงทุนต้องการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นจริงหรือไม่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ก็ต้องดูว่าข้อมูลดังกล่าวได้ส่งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่

เรื่องการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งหากพบความผิดปกติก็จะส่งเรื่องให้กับก.ล.ต.เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตามฝากให้นักลงทุนเลือกพิจารณาข้อมูลให้ดี ซึ่งหากดูไม่น่าเชื่อถือก็ต้องระมัดระวัง”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง