กพท.เสริมแกร่งอุตฯการบิน พร้อมสู่เป้าหมายการพัฒนา

กพท.เสริมแกร่งอุตฯการบิน พร้อมสู่เป้าหมายการพัฒนา
17 กันยายน 2562
710

ลุยทำความเข้าใจผู้ประกอบการการบิน หวังวางแนวทางทำงานร่วมกันตามมาตรฐานสากล ย้ำความพร้อมผู้ประกอบการซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน ปูทางเป้าหมายอุตฯ

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) กล่าวในหัวข้อ “แนวทางการบริหารและการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยในอนาคต” ในงานสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2 ว่า การเติบโตของอุตสาหกรรม การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายในอุตสาหกรรมการบินและให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ฉบับปรับปรุงล่าสุด 

รวมทั้งแนวทางการบริหารและการกำกับดูแลของกพท.ในอนาคต ต่างดำเนินการไปด้วยการคำนึงถึงความคาดหวังของทั้งหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากล เช่น ICAO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นเป็นการสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการประกอบด้วย การกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 1. การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองการให้บริการ ในปี 2563 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินและแผนนิรภัยการบินหรือการบริหารความปลอดภัยด้านการบิน

2. การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการสายการบินเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของกพท. ในการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับใหม่

3.การกำกับดูแลด้านมาตรฐานการดำเนินการสนามบินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการกำกับดูแลมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ การกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 

4.เสริมแรงบินจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการตรวจรับรองและกำกับดูแลจากกพท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง