โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อำนาจเจริญ-ยโสธร

โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อำนาจเจริญ-ยโสธร
13 กันยายน 2562
1,153

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (13 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,460 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 900 ถุง อำเภอหัวตะพาน จำนวน 840 ถุง, อำเภอลืออำนาจ จำนวน 620 ถุง, และอำเภอพนา จำนวน 100 ถุง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

10562713283572

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,500 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 2,000 ถุง อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 1,000 ถุง อำเภอค้อวัง จำนวน 500 ถุง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 1,000 ถุง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

10562713145233

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 2 ราย และในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชย์ และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ 56 ตำบล 595 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 74,447 ครัวเรือน และราษฎรเสียชีวิต จำนวน 5 ราย

10562713177512

สำหรับจังหวัดยโสธร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ”เช่นกัน ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ประกอบกับเป็นเส้นทางน้ำของแม่น้ำชี ลำน้ำเซบาย และลำน้ำสาขา ไหลผ่าน ทำให้น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ใน 9 อำเภอ 79 ตำบล 885 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 25,746 ครัวเรือน

ปัจจุบันสถานการณ์ทั้งสองจังหวัดเริ่มคลีคลาย น้ำเริ่มลดลง ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ำ กับพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำสาขายังคงได้รับผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ร่วมกันระดมให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นการเร่งด่วน ต่อไป

10562713336957

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง