โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7,867 ราย

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7,867 ราย
13 กันยายน 2562
5,939

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7,867 ราย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารต่่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน 7,867 ราย ดังนี้ คลิกอ่านทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง