ขนส่งฯ พบรถโดยสารไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ 1,020 คัน

ขนส่งฯ พบรถโดยสารไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ 1,020 คัน
13 กันยายน 2562
899

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะแล้ว 7,088 คัน พบไม่ผ่านเกณฑ์ 1,020 คัน

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะภายใน 3 เดือน สำหรับผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2562 พบว่าผู้ประกอบการและพนักงานขับรถเริ่มทยอยเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ นำรถเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 7,088 คัน แบ่งเป็น รถตู้โดยสารประจำทาง จำนวน 1,212 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 2,381 จำนวน รถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,219 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 838 คัน และรถสองแถว จำนวน 438 คัน ในจำนวนนี้มีรถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ จำนวน 6,068 คัน

ส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพจำนวน 1,020 คัน ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ ค่าควันดำเกินมาตรฐาน รวมถึงพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือส่วนควบของรถก่อนได้รับอนุญาต โดยกำชับให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนำรถกลับไปแก้ไขและนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน15 วัน ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้ว 10,236 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในครั้งแรกจำนวน 3 คน โดยได้ให้คำแนะนำการเตรียมตัวและให้กลับมาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการนำรถเข้าตรวจสภาพเพียงอย่างเดียว สามารถนำรถเข้าตรวจได้ที่สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (จันทร์ อาทิตย์)

โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งจะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ การตรวจพินิจจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง และการใช้เครื่องมือในการตรวจตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องทดสอบระบบเสียง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ และเครื่องวัดก๊าซรั่ว ด้านการตรวจสอบสมรรถนะร่างกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบสายตาทางลึก และความพร้อมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง