'กกต.' เปิด 3 ขั้นตอน ต้องทำก่อนชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต3นครปฐม

'กกต.' เปิด 3 ขั้นตอน ต้องทำก่อนชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต3นครปฐม
12 กันยายน 2562
1,025

"กกต." เปิด 3 ขั้นตอน พรรคการเมืองต้องทำ ก่อนส่งผู้สมัคร ลงชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต 3 นครปฐม

จากกรณีนางจุมพิตา จันทรขจร ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 5 นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จนต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงนั้น

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยขั้นตอนและวิธีการการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อมีกรณีการเลือกตั้งส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1 พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น

2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และ 3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง