ญี่ปุ่นพัฒนาคน-เทคโนโลยี  พื้นที่อีอีซี-อนุฯลุ่มแม่น้ำโขง

ญี่ปุ่นพัฒนาคน-เทคโนโลยี  พื้นที่อีอีซี-อนุฯลุ่มแม่น้ำโขง
13 กันยายน 2562
1,259

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ถกญี่ปุ่นเสนอร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคน พร้อมหนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี เร่งดันข้อตกลงCBTA หวังค้าผ่านแดนคล่องตัว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นเมื่อ 10 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 (เออีเอ็ม) ว่า ประเด็นหารือและข้อเสนอของไทยต่อที่ประชุมได้แก่ 1.การเห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 2 ปี 2562-2566 หรือ MIDV2.0 (Mekong Industrial Development Vision : MIDV)

เห็นพ้องต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเชื่อมโยงและครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากนี้ เสนอให้ญี่ปุ่นร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

รวมถึงสนับสนุนประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเร่งดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศให้สามารถเริ่มดำเนินการในระยะแรกเริ่ม (Early Harvest) ภายใต้ความตกลง CBTA หรือความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) เพื่อเร่งอำนวยความสะดวกการผ่านเข้า-ออกของสินค้าและคน และเร่งแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการศุลกากรผ่านแดน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ในวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่กรุงเทพ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 1 ปี 2559-2562  และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 2 ปี 2562-2566 MIDV2.0

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง