ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม

ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม
11 กันยายน 2562
1,306

ศาลรธน. เรียกเอกสารเพิ่ม ปมฝ่ายค้านยื่นตีความออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัด รธน.หรือไม่ ก่อนชี้ รับ-ไม่รับ วินิจฉัย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่งความเห็นของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ว่า การตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่ โดยให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง หรือไม่

 

เนื่องจากเมื่อพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่ามีเพียงสำเนาพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และสำเนาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำพระราชกำหนดนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา หนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดนี้ และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการพิจารณาพระราชกำหนดนี้ จึงมีคำสั่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง