สพป.นศ.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

สพป.นศ.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
11 กันยายน 2562
2,719

สพป.นศ.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เฟ้นหาตัวแทนสู่ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2” ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะสุดยอด สืบทอดหัตถกรรม เลิศล้ำวิชาการ” ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) และชุมชนบ้านไทรห้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ใน 7 สนามแข่งขัน ได้แก่

10550309758582

โรงเรียนบ้านคลองขุด (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์) โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) (คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ ปฐมวัย และนาฏศิลป์) โรงเรียนบ้านบนควน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (ศิลป-ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุขศึกษา และพลศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (หุ่นยนต์ นักบินน้อย คอมพิวเตอร์) และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (เด็กพิเศษเรียนรวม) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

10550309904150

พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตแสดงออกในทางที่เหมาะสมของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 189 โรง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่เวทีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

10550309806849

10550309828569

10550313944169

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: