ศาลปค.สงขลาคุ้มครองชาวบ้าน ยังไม่ต้องรื้อโฮมสเตย์

ศาลปค.สงขลาคุ้มครองชาวบ้าน ยังไม่ต้องรื้อโฮมสเตย์
11 กันยายน 2562
734

ชี้โฮมสเตย์ไม่สร้างใหม่ทั้งหมด แต่ดัดแปลงจากขนำ ใช้เฝ้าดูแลปลาในกระชัง ตั้งใกล้ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ไม่ใช่ร่องน้ำทางเรือเดิน ไม่ขัดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน-อุปสรรครัฐบริหารดูแลสาธารณประโยชน์แผ่นดิน

ศาลปกครองสงขลา มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ผู้ถูกฟ้อง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา กรณีมีคำสั่งให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (โฮมสเตย์) ล่วงล้ำลำน้ำ

โดยศาลปกครองสงขลา เห็นว่า การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในทันที จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนกลุ่มที่พิพาทที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังมากกว่าผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องทั้งสองที่ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพสิ่งปลูกสร้าง (โฮมสเตย์) แล้ว มีที่ตั้งใกล้ริมฝั่งทะเลสาบสงขลาโดยเป็นพื้นที่น้ำตื้นเขินอันประชาชนไม่สามารถใช้ในการสัญจรทางน้ำได้ จึงไม่ได้ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ดังกล่าว และไม่มีลักษณะเป็นร่องน้ำทางเรือเดิน ดังนั้นจึงไม่เป็นอุปสรรคหรือกีดขวางต่อการสัญจรทางน้ำ รวมทั้งกิจการโฮมสเตย์ของประชาชน ผู้ฟ้องคดี ได้จัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างดี จึงถือได้ว่ามีการรักษาความสะอาด ป้องกันไม่ให้เสียหายหรือทำลายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา

นอกจากนี้โฮมสเตย์ที่พิพาท ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หากแต่เกิดจากการดัดแปลงจากขนำ ที่ชาวประมงใช้เฝ้าดูแลปลาในกระชัง อันมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาอยู่มานานแล้ว ควบคู่กับวิถีชุมชนชาวเกาะยอ ดังนั้นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งรื้อถอนนี้ มีผลให้โฮมสเตย์ของผู้ฟ้องคดีจะยังไม่ได้ถูกบังคับรื้อถอนแม้ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อที่สาธารณประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อมถึงขนาดเป็นอุปสรรคต่อการบริหารของรัฐในการดูแลรักษาที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ศาลปกครองสงขลา จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคำสั่งการรื้อถอนโฮมสเตย์ ที่ผู้ถูกฟ้องออกหนังสือลงวันที่ 10 พ.ค.62 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะมีคำพิพากษา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง