โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี
10 กันยายน 2562
1,677

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน แด่พระสงฆ์ วัดใน จ.นนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” กับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

10544206239543

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดในจังหวัดนนทบุรี

10544206190753

วันนี้(10 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้า จรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน แด่ พระครูวรกิจธำรง (คำหมุน ธมฺมวิโร) อายุ 92 ปี พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดตึก และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 10544206292973

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 201 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนนโรงเรียนวัดตึก กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์มาออกหน่วยบริการตรวจรักษาให้แก่ประชาชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ซึ่งนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตและมุทิตาสักการะ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น

10544206319754

10544206383434

10544206402093

10544206421704 (1)

10544206444315

10544206488316

10544206532718

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง