แรงงานลุยจับมือสภาอุตฯ ปั้นแรงงานป้อนตลาดอีอีซี 

แรงงานลุยจับมือสภาอุตฯ ปั้นแรงงานป้อนตลาดอีอีซี 
11 กันยายน 2562
755

กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ระยอง หารือตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯตามความคืบหน้าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปั้นแรงงานป้อนพื้นที่อีอีซีพร้อมรับความเปลี่นแปลงเทคโนโลยี

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนภารกิจเพิ่มศักยภาพให้กำลังแรงงานในเขตพื้นที่จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด 

สอดคล้องกับแนวคิด Workforce transformation ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน รับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนาด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ อีอีซีอย่างเป็นระบบ ด้วยการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพเป้าหมายให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (super worker) สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ อีอีซี ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีความต้องการด้านกำลังแรงงาน 28,809 คน มีแรงงานเข้าสู่ระบบ 29,629 คน ด้านการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานตั้งเป้าไว้ 7,580 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น 9,177 คน ส่วนการดำเนินการฝึกโดยสถานประกอบกิจการ จำนวน 575,361 ดำเนินการแล้ว 659,616 คน 

ขณะที่ จ.ระยองซึ่งเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีเป็นประตูทางออกด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 585,316 คน แยกเป็นการทำงานในภาคเกษตรกรรม 112,471 คน ผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 472,845 คน โดยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 175,737 คน (ภาพ-doe.go.th)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทิศทางลงทุนอุตสาหกรรม
-ดึงนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้ ลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทค
-เปิดพื้นที่ลงทุนอุตสาหกรรมใหม่
-อุตสาหกรรมดิจิทัล ต้องการกว่า 1 แสนอัตรา ในพื้นที่อีอีซี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง