บทบาทชุมชนใน 'อีอีซี'

บทบาทชุมชนใน 'อีอีซี'
10 กันยายน 2562
900

เป้าหมายการพัฒนาเมืองที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กำหนดวางระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน ชุมชนดั่งเดิม

ย่านชุมชนเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษจัดลำดับเมืองและกลุ่มเมืองให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความสมดุลของชุมชนเมืองและชนบท ควบคู่กับอนุรักษ์ย่านชุมชนที่มีคุณค่ารองรับการพัฒนาอีอีซี

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายจึงกำหนดบทบาทของเมืองและชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาและวางระบบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เมืองศูนย์กลางระดับประเทศและภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลชุมชนขนาดเล็ก

นอกจากนี้ กำหนดพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพและน่าอยู่ตามบทบาทความสำคัญของเมือง พร้อมเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างเมืองและกลุ่มเมือง สำหรับเป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วย เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย เพิ่มพื้นที่สีเขียว เมืองอัจฉริยะเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนเมืองเดิม

โดยบทบาทหนึ่งของเมืองที่น่าสนใจคือการส่งเสริมกลุ่มเมืองการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้เพียงพอและเชื่อมต่อไปถึงต่างประเทศ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลลุย 'อีอีซี' เต็มสูบ ชูฮับเศรษฐกิจเอเชีย
-กนอ.เผยอีอีซีแรงไม่หยุด เล็งผุดนิคมใหม่18แห่ง
-สัดส่วนใช้พื้นที่ 'อีอีซี'
-อีอีซีดัน 5 ทำเลระยองบูม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง