เผยชาวกรุงซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ-เสริมอาหาร ครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บ.

เผยชาวกรุงซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ-เสริมอาหาร ครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บ.
9 กันยายน 2562
2,053

สำรวจคนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก โดยเก็บข้อมูลประชาชนทั่วไป จำนวน 1,024 คน ทุกระดับการศึกษาและอาชีพ มีผลสำรวจดังนี้

เมื่อสอบถามถึงประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ที่นิยมซื้อพบว่า ผู้บริโภค ส่วนใหญ่ร้อยละ46.6นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่เช่น เวย์โปรตีน คอลลาเจนวิตามินรวมรองลงมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสารสกัดจากสัตว์เช่น นมผึ้งซุปไก่สกัด โปรตีนจากปลาทะเล และ กลุ่มน้ำน้ำมันและไขมันเช่น เลซิติน น้ำมันตับปลา น้ำมันปลา น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (ร้อยละ26.7 และ ร้อยละ23.6) ตามลำดับสำหรับเหตุผลที่บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ61.3บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อสุขภาพ บำรุงร่างกาย รองลงมา ร้อยละ41.4เพื่อบำรุงผิวพรรณและลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิว

ส่วนแหล่งการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ผู้บริโภค ร้อยละ 38.0 เลือกซื้อที่ร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองลงมา ร้อยละ 32.3 สั่งซื้อทางออนไลน์

เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก พบว่า เกือบร้อยละ 70 ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะมีเลขที่จดแจ้ง (อย.) รองลงมา ร้อยละ40.5ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะมีส่วนประกอบและสรรพคุณตรงกับความต้องการและร้อยละ 33.7ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะแพทย์/เภสัชกร แนะนำ

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.3ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ประมาณ1 – 2 ครั้งต่อปีและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก 1,132.11 บาทต่อครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-อาหารเสริมกับสุขภาพหัวใจ | อาหารสมอง
-ชี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังเติบโตได้ แต่ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพต่อเนื่อง
-'คิวซี่'ปูทางส่งออกเครื่องสำอาง-อาหารเสริม
-ทลายโรงงานอาหารเสริม เครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์เถื่อน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: