'สยามสปอร์ต' เล็งเพิกถอนจากตลาดหุ้น หลังผู้ถือหุ้นใหญ่ยื่นทำเทนเดอร์ฯที่ราคา 0.17 บ./หุ้น

'สยามสปอร์ต' เล็งเพิกถอนจากตลาดหุ้น หลังผู้ถือหุ้นใหญ่ยื่นทำเทนเดอร์ฯที่ราคา 0.17 บ./หุ้น
7 กันยายน 2562
5,279

"สยามสปอร์ต ซินดิเคท" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯที่ประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังผู้ถือหุ้นใหญ่แจ้งความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในราคา 0.17 บาทต่อหุ้น

บริษัท สยามสปอร์ต  ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SPORT ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากนายวิลักษณ์ โหลทอง และ นายวรรคสร โหลทอง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่ถือหุ้นรวมกัน 36.27% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในราคา 0.17 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 1.ลดภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SPORT 2.ลดกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ SPORT ต้องปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และ3.เปิดทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขายหุ้น เนื่องจากงบการเงินฉบับล่าสุดของ SPORT แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในอนาคต

ขณะที่นายวิลักษณ์ โหลทอง และ นายวรรคสร โหลทองจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SPORT เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 0.17 บาทต่อหุ้น ภายหลังเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น1.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPORT มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SPORT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ2.การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SPORT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุมัติหรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการมีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอลวัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่2/2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ Activity Zone สตูดิโอ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/26-29 ถนนรามอินทราแขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. โดยอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่20 กันยายน 2562

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สะสมหุ้นงบ 2Q19 เด่น
-ลุ้นหุ้นไทยวันนี้ยืนแดนบวกต่อ
-'บ้านปู' อัด 5 พันล้าน ซื้อหุ้นคืน 385 ล้านหุ้น
-ทิ้งหุ้นแบงก์ฉุดดัชนีปิดลบ 0.78 จุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง