'คอนโดหัวหิน' เริ่มสมดุล!!

'คอนโดหัวหิน' เริ่มสมดุล!!
6 กันยายน 2562
3,050

ตลาดคอนโดมิเนียมในหัวหินเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ หลังจากระหว่างปี 2554-2555 มีการเปิดโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้อุปสงค์โตตามไม่ทันกับอุปทานที่เปิดขาย

ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เผยว่า กลางปี 2562 อุปทานคอนโดในหัวหินมีจำนวนทั้งสิ้น 26,886 หน่วย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี2559 ถึง 2561) มีอุปทานคอนโดเปิดขายใหม่เฉลี่ยปีละ 1,120 หน่วย เปรียบเทียบกับปี2555 มีอุปทานคอนโดเปิดขายใหม่สูงถึง 6,000 หน่วย

ในกลางปี 2562 ยังพบว่า มีจำนวนหน่วยขายไปทั้งสิ้น 22,219 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ 83% โดยอัตราการต่ำที่สุดในปี 2554 ที่พบว่าอัตราการขายอยู่ที่ 45% เนื่องจากอุปทานเปิดขายใหม่ในปี 2554 สูงถึง 6,079 หน่วย อัตราการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อัตรา 71% ในปี 2558 และขยับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในอัตรา 78% ในปี 2560

โดยบริเวณที่มีจำนวนอุปทานเหลือขายสูงสุด คือ ชะอำ มีจำนวนหน่วยเหลือขายสูงถึง 3,376 หน่วย อัตราการขายบริเวณชะอำอยู่ในอัตรา 78% บริเวณที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายน้อยคือ หัวหิน และเขาตะเกียบ มีจำนวนหน่วยเหลือขาย 254 หน่วยและ 295 หน่วย ตามลำดับ อัตราการขายบริเวณเขาตะเกียบและบริเวณหัวหิน มีอัตราการขายอยู่ในอัตรา 92 %และ 89% ตามลำดับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: