โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น

โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.ขอนแก่น
4 กันยายน 2562
1,702

โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

10511175221262

วันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,997 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

10511175251710

ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,497 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาการเปรียญวัดไทรทอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

10511175301438

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าว กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่เดินทางมารับถุงพระราชทานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือราษฎร กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 3 ราย และอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 3 ราย

10511175378876

พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน”โพดุล”ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง 2 กันยายน 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ 38 ตำบล 315 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 41,283 ครัวเรือน และราษฎรเสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ต่อไปด้วยแล้ว

10511175403854 (1)

10511175431213

10511175596273

10511175679469

10511175707983

10511176047295

10511176076787

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง