จัดประกวด EGAT Animation Awards 2019 ชิงทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท

จัดประกวด EGAT Animation Awards 2019 ชิงทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท
4 กันยายน 2562
1,102

มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดประกวด EGAT Animation Awards 2019 ชิงทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการประกวด EGAT Animation Awards 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน
และ นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการแก่นิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า การจัดโครงการประกวดครั้งนี้
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในการคิดสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์นำเสนอมุมมองให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น ชิงทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคณะทำงานจัดการประกวดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ในรูปแบบพล็อตเรื่องหรือ บท หรือ สตอรี่บอร์ดเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 10 ทีม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 48 คน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ คุณเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี ที่ปรึกษาบริษัท Imagimax Animation & Design Studio คุณ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing director ที่ Wink Wink Production Co.,Ltd. เพื่อเติมเต็มทักษะ ความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องและคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด“ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้ายที่จะมีการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 30 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: