วุฒิสภาเห็นชอบ 'วงศ์สกุล' นั่งอัยการสูงสุด

วุฒิสภาเห็นชอบ 'วงศ์สกุล' นั่งอัยการสูงสุด
3 กันยายน 2562
1,487

วุฒิสภาเห็นชอบ "วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์" นั่งอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 ในการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดตามที่คณะกรรมา ธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว.เป็นประธาน ได้ตรวจสอบประวัติเสร็จแล้ว

โดยที่ประชุมได้ประชุมลับเพื่อรับฟังข้อมูลจากกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติฯ ก่อนที่จะลงมติเห็นชอบนายวงศ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดด้วยคะแนน 215 ต่อ 6 เสียง งดออกเสียง 9

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง