10 หนังสั้นแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF5 ย้ำหนุนคนไทยเก่งสู่เวทีโลก

 10 หนังสั้นแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF5 ย้ำหนุนคนไทยเก่งสู่เวทีโลก
3 กันยายน 2562
2,200

ประกาศผลไปแล้ว สำหรับ 10 หนังสั้นแอนิเมชั่นของคนไทย ยอดเยี่ยมที่สุดประจำปีนี้ ในงาน Thailand Animator Festival 5 #TAF5 และกิจกรรมอื่นๆน่าสนใจอีกด้วย

งาน Thailand Animator Festival 5 #TAF5 ถือเป็นงานรวมพลชาวแอนิเมชั่นของไทย และได้ประกาศ 10 หนังสั้นแอนิเมชั่นของคนไทย ยอดเยี่ยมที่สุดประจำปีนี้ ดังนี้

1.Wildlife is Colorful โดย ปรียารัตน์ นาวีเรืองรัตน์ RiFF Animation Studio
2. Inheritor โดย นพัสร โปตระนันท์ (Freelance Illustrator), วัชรพล ปัญญาพิทักษ์กุล (Yggdrazil), ปาหนัน มหาสารินันท์ (The Riff Studio)"

1_11
3. Words โดย พรธีรา นิมมานะเกียรติ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. The Suspect โดย ขวัญชัย ศิริเงิน และทีม คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชา วิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต

2_11
5. Moonlight โดย บูรณ์ เนียมหอม, วิพรรณ สุขสบาย, กนกมาศ มัทนารมยกิจ
6. Go! Go! โดย ภัทรดล กิจเจริญ University of Southern California
7. FLY โดย ปริญญา กวินเลิศวัฒนาและทีม มหาวิทยาลัยรังสิต

3_5
8. เพื่อนของฉันเป็นสัปปะหลาด โดย ภูริณัฐ ก๋าใจ, สุวจี สมจรรยา, ณัฏฐศศิ ทิชาชาติ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
9. CYCUS โดย เมธิณี ประยาตร์กุล, สิริญญา ชูวรเวช, ฑริกาญจน์ สุคนธากร
10. จานใบเดียว โดย วรพล อนันตพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

4_2

งานดังกล่าว สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปิ 2562
โดย สสว. กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นที่ lido connect สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา

5_2

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมด้วย ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร และในฐานะคณะดำเนินงานมาร่วมงานด้วย และนายรัฐ จำปามูล ผู้จัดงานเทศกาลดังกล่าว

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. เผยว่ายินดีกับน้องแสดงว่าคนไทยมีศักยภาพ ทำให้รู้ว่าไทยมีคนเก่ง เป็นโอกาสอันดีและยินดีกับทั้ง 10 ทีมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ส่วนผศ.ณัฐพร เผยว่าการจัดงานครั้งนี้หวังให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโต สนับสนุนเยาวชนจนถึงบริษัทที่สร้างงาน พัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น ผลงานของน้องๆที่ส่งเข้ามาร่วมเวทีก็ดีขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนส่งเข้ามาเยอะขึ้น เด็กไทยมีพัฒนาการสูงมาก ถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา

ด้านผู้จัดงาน "รัฐ" เผยว่า ปีนี้คึกคักทั้งคนที่มาในงาน ดูจากงานสัมมนาเยอะขึ้น ส่วนคนที่ส่งผลงานมีเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคนผลิตผลงานด้านแอนิเมชั่น อยากมีเวทีในการแสดงผลงานและเป็นเวทีที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน อัพเดทสิ่งต่างๆ ในวงการ และเป็นเวทีนี้เป็นการแสดงผลงานของนิสิตนักศึกษาและคนทั่วไปโดยไม่มีหัวข้อและข้อจำกัด คือใครทำงานดีๆก็ส่งมาแข่งขันได้

"อยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจหรือเรียนด้านนี้ ได้พัฒนางานดีขึ้นเรื่อยๆ" รัฐ เผย

ทั้งนี้ งานดังกล่าวนอกจากจะเป็นเวทีประกาศรางวัลแล้ว ยังจัดสัมมนาพูดคุยด้วย อาทิ ช่วงเช้าการพูดคุย Thai VFX Master จาก 5 ยอดฝีมือ ของวงการ Visual effects ไทย ,วีรภัทร ชินะนาวิน CEO : RiFF Studio , ชาลิต ไกรเลิศมงคล CG supervisor & CEO : FatCatVFX , ทศพร พูนนารถ กรรมการผู้จัดการ :เซอร์เรียล สตูดิโอ , พัฒนศักดิ์ วรสายัณห์ Co-Founder : Alternate studio , เฉลิมพงษ์ บรรพลา Production Manager & Co-Founder : Alternate studio ส่วนช่วงเย็น TAF TALK “ ท้ายทอย x ทอล์ค ” เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จาก 9 สุดยอดนักสร้างสรรค์ จากหลากหลายสาขา ทั้งศิลปะ ภาพยนตร์ เพลง แอนิเมชั่น หรือธุรกิจ ที่จะมาเล่าถึง เรื่องราวเบื้องหลังผลงาน เบื้องหลังความคิด ที่มาของความสำเร็จ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: