บอร์ดต่างด้าวฯอนุมัติ13ธุรกิจ ลงทุนพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

บอร์ดต่างด้าวฯอนุมัติ13ธุรกิจ ลงทุนพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
31 สิงหาคม 2562
1,295

ไฟเขียวต่างชาติขนเงิน 5.2 พันล้านลงทุนไทยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยญี่ปุ่นลงทุนสูงสุด แจง 8 เดือนปีนี้จำนวนนักลงทุนลดแต่เม็ดเงินเพิ่มเฉียด 150%

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 13 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ มูลค่ารวม 5,212 ล้านบาท และจ้างงานคนไทย 282 คน

ทั้งนี้ ในเดือนส.ค.2562 จำนวนธุรกิจลดลงจากเดือนก่อน 48% ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,721 ล้านบาท คิดเป็น 49% ส่วนเดือนม.ค.-ส.ค. 2562 จำนวน 137 ราย ลดลง 41 ราย หรือ 23% ส่วนเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากในปี 2562 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม เป็นต้น

“ธุรกิจต่างด้าวจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะของรถยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI กับการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ด้านโพลิเมอร์และสิ่งทอเพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น”

สำหรับประเภทธุรกิจได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม 5 ราย จากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวีเดน มีเงินลงทุน 35 ล้านบาท อาทิ การทำกิจการบริการทางบัญชี ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 5 ราย จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง เงินลงทุน 4,763 ล้านบาท อาทิ เครื่องนำร่องศัลยกรรมกระดูก บริการให้บริการเกมออนไลน์ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 1 ราย จากประเทศจีน เงินลงทุน 24 ล้านบาท คือ การค้าส่งสารเคมีประเภทก๊าซไวไฟฯ ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน 2 ราย จากเกาหลีใต้ และจีน เงินลงทุน 390 ล้านบาท คือ บริการออกแบบทางวิศวกรรมฯ (ภาพ-dbd.go.th)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง