เปิดโผ 10 ชาติ แชมป์ถือครองหุ้นไทยสูงสุดปี62

เปิดโผ 10 ชาติ แชมป์ถือครองหุ้นไทยสูงสุดปี62
29 สิงหาคม 2562
9,214

นางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากการประมาณการมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศจากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนข้อมูล Corporate Action

และข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ พบว่า ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2562 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.15 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 29.97% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด

ขณะที่พบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการถือครองหุ้นนั้นเป็นการถือครองหุ้นในหมวดธนาคาร,หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะที่จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดพบว่ามีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 114 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4 สัญชาติ ขณะที่ 95% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นโดยนักลงทุน 10 สัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด

โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และอเมริกา เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ มอริเชียส ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบริ์ก ตามลำดับ ทั้งนี้ทั้ง 10 สัญชาติที่กล่าวมาข้างต้นมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.59 ล้านล้านบาท คิดเป็น 94.91% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: