ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ ชาวสวนยาง 1.1 ล้านราย ได้รับเงินชดเชยราคาก้อนแรก

ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ ชาวสวนยาง 1.1 ล้านราย ได้รับเงินชดเชยราคาก้อนแรก
24 สิงหาคม 2562
12,724

"เฉลิมชัย" เทงบ 3 หมื่นล้าน ประกันยาง 60 บาทต่อกก. ยันชาวสวนยาง 1.1 ล้านราย ได้รับเงินชดเชยดีเดย์ 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยหลังจากเป็นประธานการประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามการแก้ปัญหายางพาราที่มีผลกระทบต่อราคาและเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า สรุปจบเรียบร้อยโครงการประกันรายยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 60 บาทเฉพาะบัตรสีเขียวที่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งมีเกษตรกร จำนวน 1.1 ล้านราย ในสัปดาห์ถัดไปจะเชิญผู้ประกอบ พ่อค้า และตัวแทนเกษตรกรมาคุยมารับรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน สุดท้ายไปจบที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะงบประมาณ 3 หมื่นล้านบาท

“ผมต้องการแก้ไขปัญหาราคายางแบบยั่งยืนไม่ใช่แก้ปัญหาแล้วจบไป เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่ทำควบคู่ไปกับการใช้มาตรการในการที่จะประกันรายได้ เป็นมาตรการที่จะสร้างความยั่งยืน ตลาด ผลผลิตยางพารา ทุกส่วนที่จะทำให้ซัพพลายยางลดน้อยลงไป 5 แสนถึง 1 ล้านตัน เพื่อที่จะดึงราคายางโดยธรรมชาติจะต้องทำควบคู่กันไปด้วย เพราะยางพาราต่างกับพืชชนิดอื่น อย่างข้าว หรือข้าวโพด ทำเป็นฤดูกาล ภายใน 1 ปี มี 1-2 ครั้ง แต่ยางพารากรีดเกือบทุกวัน เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกัน สรุปว่าในเบื้องต้นถ้าผ่านคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ไปเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ราบรื่นเกษตรกรจะได้รับเงินบาทแรก 1 ต,ค.นี้”

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า นโยบายโครงการประกันรายได้ไม่เกิน 25 ไร่ โดยระยะเวลากรอบการชดเชย 6 เดือน จะให้ทุกฝ่ายช่วยกันยกระดับราคาขึ้นมาโดยธรรมชาติ และจับมือการทำงานเอ็มโอยูร่วมกัน สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉพาะผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อน 1.1 ล้านราย พื้นที่ 13 ล้านไร่ แต่ต้องไปตรวจสอบพื้นที่ก่อน เพราะคนที่แจ้งพื้นที่เปิดกรีดยางหรือไม่ ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่ กยท.จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาพิจารณาภายในเดือนหน้าจะต้องมีความพร้อมในการที่จะให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

“สาเหตุที่ให้กลุ่มบัตรสีเขียวก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการค้าต่างประเทศ ที่จะกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นยางพาราไม่อยู่ในพื้นที่ป่า ดังนั้นจะต้องทำด้วยความรอบคอบ เพื่อจะไม่ให้กระทบกับพื้นที่ยางส่วนใหญ่ที่จำเป็นจะต้องเปิดตลาดใหม่ สรุปว่าวันนี้ได้มีการประชุมเรื่องประกันราคายาง ในเบื้องต้นจบเรียบร้อยแล้ว”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: