สบน.ประเมินหนี้ต่อจีดีพี5ปี 46.73%

สบน.ประเมินหนี้ต่อจีดีพี5ปี 46.73%
22 สิงหาคม 2562
1,399

สบน. แจงระดับหนี้สาธารณะของประเทศไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล ล่าสุดอยู่ที่ 41.45% ต่อจีดีพี พร้อมประเมินระยะ 5 ปีข้างหน้าจะเฉลี่ยที่ 46.73% ต่อจีดีพี ถือว่า ยังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนการคลัง

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนก.ค.ประเทศมีหนี้สาธารณะรวมทั้งสิ้น 6.91 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 41.45% ของจีดีพี ซึ่งสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยจากการกู้ตามแผนการขาดดุลงบประมาณปี 2562

โดยรัฐบาลได้กู้เงินดังกล่าวไปแล้ว 3.8 แสนล้านบาทจากยอดการขาดดุลรวม 4.5 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามยังเหลือวงเงินที่ต้องดำเนินนการอีก 1 แสนล้านบาท ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกฏหมายเปิดทางให้ทำได้ แต่การกู้เงินเพื่อการขาดดุลอาจจะไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วนงานราชการมีการเบิกจ่ายล่าช้าในบางโครงการ
สำหรับรายละเอียดของหนี้สาธารณะ 6.91 ล้านล้านบาทนั้น แบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5.68 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 34.06% ของจีดีพี ขณะเดียวกันยังมีหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันอีก 3.36 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 0.02% ของจีดีพี และหนี้ของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อีก 9.36 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 0.06%

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้สาธารณะของรัฐบาลว่ามีความน่าเป็นห่วง นางจินดารัตน์ ยืนยันว่า ระดับหนี้สาธารณะของรัฐบาลในขณะนี้ ไม่น่ากังวลแต่อย่างใด

 

นอกจากนี้ จากประมาณการระดับหนี้สาธารณะในระยะ 5 ปีข้างหน้าหรือจนถึงปี 2567 จะพบว่า ระดับหนี้สาธารณะก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 46.73% ขณะที่ ระดับจีดีพีในปี 2563 จะอยู่ที่ 3.5% ปี 2564 อยู่ที่ 3.6% ปี 2565 อยู่ที่ 3.8% ปี 2566 และปี 2567 อยู่ที่ 4% ขณะเดียวกัน ในส่วนการประมาณการขาดดุลงบประมาณจะอยู่ที่เฉลี่ยไม่เกิน 5 แสนล้านบาทต่อปี โดยที่ปะ 2565 จะขาดดุลสูงราว 5.7 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการกู้เงินแล้วจะพบว่า อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน โดยโครงสร้างหนี้ทั้งหมดนั้น เป็นหนี้ระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นเงินบาท และ ดอกเบี้ยต่ำ โดยเป็นหนี้ระยะยาว 90% หนี้เงินบาท 97% หนี้ต่างประเทศ 3% ส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 83.4%

"มีการพูดถึงว่า รัฐบาลจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กู้เงินเพิ่ม แต่ประสิทธิภาพการชำระหนี้ต่ำ ขอชี้แจงว่า ไม่จริง เพราะในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถชำระหนี้ได้สูงกว่ารัฐบาลในอดีต แสดงถึงวินัยการชำระหนี้ที่ดี โดยเฉพาะหลังจากที่มีกฎหมายวินัยการเงินการคลัง"

ทั้งนี้ ในปี 2554 รัฐบาลมีงบชำระคืนเงินต้นต่องบประมาณที่ 1.5% ส่วนปี 2557 มีงบชำระหนี้ 2.09% ปี 2561 อยู่ที่ 2.85%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง