ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ขบวนเรือพระราชพิธี

ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ขบวนเรือพระราชพิธี
22 สิงหาคม 2562
1,696

"กองทัพเรือ" ทำการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการซ้อมย่อย ครั้งแรก มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,200 นาย ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในวันนี้ ในเวลา 15.00 น. เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน

20190822174312023

จากนั้นในเวลา 15.35 น. ขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณ ราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้

20190822174312163

- ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน


- ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

- ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

20190822174312588

ในส่วนของการซ้อมนั้นได้กำหนด แผนการซ้อม จำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย
10 ครั้ง และ การซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2562
การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

สำหรับงานพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

69257819_10157540212687855_3696895827336232960_n (1)

68714653_10157540212727855_4783991409034133504_n

69040244_10157540212902855_3014230549666463744_n

69697912_10157540213022855_5540581294435467264_n

68670678_10157540212447855_1069342098156683264_n

69454059_10157540212397855_7779582187183013888_n

69257819_10157540212667855_2954921664103579648_n

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง