ตระกูล 'รัตนเศรษฐ' แจ้งทรัพย์สินรวม 694 ล้าน

ตระกูล 'รัตนเศรษฐ' แจ้งทรัพย์สินรวม 694 ล้าน
22 สิงหาคม 2562
3,235

4 ส.ส.นครราชสีมา ตระกูล “รัตนเศรษฐ” แจ้งบัญชีทรัพย์ยอมรวมกันกว่า 694 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส.ส. จำนวน 415 ราย โดยเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่ง 414 ราย และกรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย

ในส่วนของตระกูลรัตนเศรษฐ 4 ราย มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 694,921,153 บาท ประกอบด้วย

1. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ คู่สมรส แจ้งทรัพย์สินรวมเท่ากันคือ 123,264,096 บาท มีหนี้สินรวม 11,573,101 บาท รายได้รวม 3,512,178 บาท รายจ่ายรวม 1,353,000 บาท

2.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ รมช.คมนาคม บุตรชายนายวิรัช และนางทัศนียา มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 176,277,628 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 1,743,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,442,000 บาท

3.นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ บุตรชายนายวิรัช และนางทัศนียา และน้องชายนายอธิรัฐ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 231,931,838 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,560,766 บาท มีรายได้รวม 1,765,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,580,000 บาท

4.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ น้องสาวนางทัศนียา มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 163,447,591 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 7,647 บาท มีรายได้รวม 2,402,614 บาท มีรายจ่ายรวม 9.6 แสนบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง