ร่วมพัฒนาอีอีซีไอ ดันอุตฯเกษตรสมัยใหม่

ร่วมพัฒนาอีอีซีไอ ดันอุตฯเกษตรสมัยใหม่
22 สิงหาคม 2562
1,157

สวทช. จับมือ สวก. พัฒนา อีอีซีไอ นำร่องโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ผลิตสินค้าต้นแบบ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า การก่อสร้าง EECi เป็นไปตามแผนและมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2564 รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี

เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะมี BIOPOLIS เป็นเมืองนวัตกรรมหลักในการขับเคลื่อน โดยมีการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีระดับขยายขนาดที่ใกล้เคียงกับระดับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมรองรับวัตถุดิบและการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มาตรฐาน GMP และ Non GMP การพัฒนาระบบ Plant Factory

สำหรับการลงนามความร่วมมือร่วมกับ สวก. ในครั้งนี้ จะร่วมในโครงการพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา EECi ตอบโจทย์ภาคการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ

โดยการสนับสนุนและยกระดับการวิจัยพัฒนา ต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระดับต้นแบบที่อุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ และ EECi ร่วมกัน
ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรและชุมชน และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-'อีอีซีไอ' แหล่งบ่มเพาะนวัตกรรม
-ปตท.ลุยอีอีซีไอ4.1พันล้าน
-EEC FOCUS
-ปตท.เปิดชิงพัฒนา 'อีอีซีไอ'

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง