นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บอกว่า ภายหลังรับมอบวัตถุดิบกัญชาแห้งของกลางจากนายนิยม เติมศรีสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. จำนวน 1,000 กิโลกรัม กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีแผนที่จะนำวัตถุดิบกัญชานี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยพัฒนาและผลิตเป็นน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้านตามสำรับสุขไสยาสน์ และตำรับอาจารย์เดชา เพื่อกระจายให้กับสถานพยาบาลเบื้องต้น 12 แห่ง ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะดำเนินการผลิตโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ให้ผลิตกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์ของของกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้

สำหรับวัตถุดิบกัญชาแห้งจำนวน 1,000 กิโลกรัมนี้สามารถผลิตเป็นน้ำมันกัญชา จากตำรับยาหมอพื้นบ้านได้ประมาณ 6 แสนกว่าขวด เฉลี่ยกำลังการผลิตของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ทำได้เดือนละประมาณ 1 แสนขวด ปริมาณ 5 CC ต่อขวด

นายมารุต บอกอีกว่า นอกจากขอรับการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชาแห้งของกลางจากประกอบแล้วกรมการแพทย์แผนไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับไบโอเทค และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตปลูก ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยต่อไป และขอยืนยันให้ประชาชนเข้าใจว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นยาตำรับต่างๆจะได้รับการตรวจพิสูจน์ด้านความปลอดภัย ไม่มีสารเคมี สารโลหะหนัก ตกค้าง ก่อนนำไปผลิตสู่การใช้ประโยชน์ทุกกระบวนการตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน