เขตส่งเสริมกิจการพิเศษอีอีซี

เขตส่งเสริมกิจการพิเศษอีอีซี
18 สิงหาคม 2562
1,207

หลังจากที่ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)กำหนดร่างผังเมืองรวมอีอีซี 8.29 ล้านไร่ ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ 4 กลุ่ม 11 ประเภท

แบ่งเป็น 1.พื้นที่เมืองและชุมชน ประกอบด้วยที่ดินประเภทศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม(พ.) ที่ดินประเภทชุมชนเมือง(ม.) ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง(รม.) และที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ(ขก.)

2.พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม แบ่งเป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 21 เขต(ขอ.) และที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต (อ.)

3.พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม แบ่งเป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท(ชบ.) ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สก.) ที่ดินประเภทพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ปก.) 4.การอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้(อป.) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ล.)

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านทำให้การกำหนดความชัดเจนเพื่อตอบโจทย์แห่งอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งพื้นที่เขตส่งเสริมพิเศษนี้อาจเป็นแค่คำตอบหนึ่งของการพัฒนา แต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องดูกันยาวๆ ไป 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-เปิดร่างผังเมือง 'อีอีซี' ขีดเส้นใช้พื้นที่ 11 รูปแบบ
-เขตส่งเสริมฯ 10 ปี ลงทุน 1.7 ล้านล้าน
-ความท้าทายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
-สกพอ.เดินหน้าผังเมือง ไม่ห่วงร้องศาลปกครอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง