ไทย-กัมพูชา ถกหาความร่วมมือในงานอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา ถกหาความร่วมมือในงานอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าตามแนวชายแดน
15 สิงหาคม 2562
670

คืบหน้า สร้างกลุ่มเพื่อติดต่อประสานงานระดับพื้นที่ พร้อมข้อเสนอการจัดประชุมร่วมชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปี ในประเด็นงานอนุรักษ์

โดยการประชุมว่าด้วยการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ข้ามพรมแดนจัดขึ้นสองวันและมีพิธีปิดในวันนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำจังหวัดจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วม

ส่วนฝ่ายไทยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจังหวัดอุบลราชธานีและจากกรมอุทยานฯแห่งชาติ สัต์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนายการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานีเข้าร่วมและให้การต้อนรับคณะจากทางประเทศกัมพูชา

ซึ่งในการหารือในที่ประชุม ได้มีการหยิบยกประเด็นความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ป่าระหว่างประเทศ เพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและที่ใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมทั้งปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองในอากาศ ปัญหาสัตว์ป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทางผู้แทนกัมพูชา ได้เสนอว่าควรมีการสร้างกลุ่มเพื่อติดต่อหรือประสาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และควรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมยังระบุถึงความร่วมมือของสองประเทศในการปลูกป่าและปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่รอยต่อพรมแดน

ที่ผ่านมา พื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นรอยต่อตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของ สบอ.9 ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า อาทิ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และล่าสัตว์ป่า โดยชาวไทยและชาวต่างชาติ และพบการใช้อาวุธสงครามในบางกรณี

นอกจากนี้ การดูแลพื้นที่ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากอันเนื่องมาจากระเบิดจากยุคสงครามที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก

ภาพ เจ้าหน้าที่จากสองประเทศพบปะกันในระหว่างการประชุมหาความร่วมมือในงานด้านอนุรักษ์ระหว่างสองประเทศ/ DNP

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง