องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
15 สิงหาคม 2562
1,437

องคมนตรีตรวจเยี่ยม และร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วงรอบที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยขยายพื้นที่ดำเนินการจากเดิม 11 หมู่บ้าน เป็น 52 หมู่บ้านในปีนี้

10391554938559

และในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทำให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการกำหนดราคาสินค้า การเลือกช่องทางในการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเพื่อให้จัดจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง เป็นต้น

10391554982325

10391555001181

10391555020143

10391555065382

10391555085744

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ปรับใหญ่ 'ครูราชภัฎ ใช้หลักสูตร 4 ปี'
-เปิดหลักสูตร 'การจัดการการค้า' ผุดแคมเปญหนุนค่าเทอม85%
-ตั้ง 2 ประเด็น 'อาจารย์ ม.ราชภัฏพิบูลฯ' ดับปริศนา
-โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อดิศร เนาวนนท์' เป็นอธิการบดีมรภ.นครราชสีมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: