มหาดไทยร่วมกับ กอช. เร่งขับเคลื่อนกองทุนการออม เผยยอดสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน

มหาดไทยร่วมกับ กอช. เร่งขับเคลื่อนกองทุนการออม เผยยอดสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน
15 สิงหาคม 2562
852

มหาดไทยร่วมกับ กอช. เร่งขับเคลื่อนกองทุนการออม เผยยอดสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล และการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด ทั่วประเทศ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ ภายใต้การดำเนินการของ “กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และ กอช. ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยใช้กลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 มีประชาชนสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 1,158,033 คน ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศ รวม 1,850,102 คน

 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและเชิญชวนประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สมัครเป็นสมาชิก กอช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การให้คนไทยทุกคนที่อยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐได้มีความมั่นคงในชีวิตในช่วงสูงวัย ซึ่งต้องขอบคุณคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เน้นย้ำว่า ขอให้คณะทำงานฯ ทุกจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องส่งเสริมให้ผู้เป็นสมาชิกและประชาชนคนไทยมีวินัยและค่านิยมการออมเงิน ซึ่งจะทำให้คนไทยมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตเพื่อมีชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: