โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล
13 สิงหาคม 2562
1,995

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา

โอกาสนี้ เมื่อผู้ออกรับ ฯ เดินทางถึงบริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา ถวายความเคารพที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวรายงานการอัญเชิญเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย

เสร็จแล้ว ปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ มอบแก่ผู้ออกรับ ฯ

ต่อจากนั้น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชิญพานพุ่มทอง และพานพุ่มเงิน มอบแก่ผู้ออกรับ ฯ ตามลำดับ โดยมีนักเรียนนายร้อย 4 เหล่า เป็นผู้ถือพานพุ่มทอง และพานพุ่มเงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้น ผู้ออกรับ ฯ ถวายความเคารพที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วเดินทางกลับ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง