ตลท.เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง สินทรัพย์อ้างอิงใหม่ 14 ส.ค. นี้

ตลท.เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง สินทรัพย์อ้างอิงใหม่ 14 ส.ค. นี้
13 สิงหาคม 2562
1,159

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศครั้งแรก “DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง” ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ออกโดย บล. แมคควอรี ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขาย DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ในต่างประเทศ เริ่มซื้อขาย 8 รุ่นแรก 14 ส.ค.นี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ให้มีสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่เป็น DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออก DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) รายแรก และออกครั้งแรกจำนวน 8 รุ่น แบ่งเป็น Call DW 4 รุ่น และ Put DW 4 รุ่น กำหนดซื้อขายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

“การเพิ่มดัชนีต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่สำหรับ DW นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนและเป็นเครื่องมือในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย DW ใหม่นี้จะอ้างอิงกับดัชนีฮั่งเส็ง ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีสภาพคล่องและขนาดใหญ่สูงสุด 50 บริษัท ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก บล. แมคควอรี ในการออก DW และร่วมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ออก DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหรือสินทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ เป็นตราสารที่ให้สิทธิในการซื้อหรือขายดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ โดยผู้ถือ DW จะทำกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาดัชนีต่างประเทศที่อ้างอิง จึงมีโอกาสทำกำไรได้ทั้งเมื่อราคาดัชนีขึ้นและลง ทั้งนี้ DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศมีลักษณะและการซื้อขายเหมือนกับ DW ทั่วไป ชำระส่วนต่างราคาในวันหมดอายุเป็นเงินบาท (Cash Settlement) และผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DW โดยใช้บัญชีเดียวกับหุ้นและซื้อขายเป็นเงินบาท

ขณะที่ที่ผ่านมา DW เป็นหลักทรัพย์ที่เติบโตต่อเนื่องโดย 7 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 5,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีจำนวน DW ออกใหม่ 2,197 รุ่น เพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดัชนีต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จากเว็บไซต์ของผู้ออก DW และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า DW เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dw

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: