'ภูมิธรรม' ติงมุมมอง 'ผบ.ทบ.' ต่อคนรุ่นใหม่

'ภูมิธรรม' ติงมุมมอง 'ผบ.ทบ.' ต่อคนรุ่นใหม่
13 สิงหาคม 2562
1,194

"ภูมิธรรม" ติงมุมมอง "ผบ.ทบ." ต่อคนรุ่นใหม่อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก มีใจความว่า เรื่องทัศนะความคิดเห็นของท่านผู้บัญชาการทหารบก ที่มีต่อ "พรรคการเมืองบางพรรคและต่อคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย "

ผมรับฟังความคิดเห็นท่านผบ.ทบ.แล้วมีความกังวลใจอยากแสดงความเห็นในเรื่องที่ ท่านได้กล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นในการมองปัญหาโดยหวังว่าจะเป็นอีกส่วนที่ช่วยไม่ให้วิธีการมองปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็น

ผมเห็นว่า หัวใจของการแก้ไข ”ความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม” คือ…… ”การคิดบวก-หลีกเลี่ยงการพูดและการกระทำที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจหรือความแตกแยก”

ผมไม่อยากเห็นเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบฝ่ายความมั่นคง มองมิติเรื่องความมั่นคงในมุมมองแบบเก่าๆ

ผมเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนหรือทุกฝ่ายต่างมีความรักและความปรารถนาดีต่อประเทศและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

เราต่างปรารถนาอยากเห็น ประเทศเจริญก้าวหน้า อยากเห็นชีวิตของประชาชนได้รับการดูแลทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจ/สังคมและเราอยากเห็นสิทธิเสรีภาพของพวกเราทุกคน ได้รับการคุ้มครองและดูแล

เราอยากเห็นประเทศเรามีหลักนิติรัฐ นิติธรรม ที่เคร่งครัดและได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมาและมีความเที่ยงธรรม เราล้วนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดียิ่งๆขึ้น และอยากเห็นการปฏิรูปในทุกๆหลากหลายมิติ

เราอยากเห็นการปฏิรูปกองทัพที่เป็นกองทัพที่ไม่ต้องใหญ่โต เทอะทะ แต่เป็นกองทัพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

ผมเชื่อมั่นว่า การวิพากษ์ วิจารณ์ต่างๆล้วนเกิดขึ้นบนฐานที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทางที่ดี

ที่สำคัญ การมีทัศนะและมองให้เห็นพลังของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังที่มีคุณค่า และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นภายในสังคม

ถ้าเรามองพลังของคนรุ่นใหม่ๆอย่างเข้าใจ จะยิ่งทำให้เราสามารถนำพลังด้านบวกของกลุ่มคนเหล่านี้มาเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น

คนหนุ่มสาวคือพลังแห่งอนาคต พลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของทุกสังคม อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงเกิดขึ้นเพราะจะกลายเป็นการเดินนโยบายที่ผิดพลาดทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม

หันหน้ามาร่วมมือกัน คิดบวก คิดเพื่อประเทศ คิดเพื่อประชาชน มุ่งหวัง ที่จะแสวงหาความร่วมมือมากกว่าทำลายกัน แล้วความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาสู่สังคมไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อีกไกล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: