'ผู้บริหาร ส.วชช.' เตรียมเข้าพบ 'รมว.อุดมศึกษาฯ' หนุนการปฎิรูปวิทยาลัยชุมชน

'ผู้บริหาร ส.วชช.' เตรียมเข้าพบ 'รมว.อุดมศึกษาฯ' หนุนการปฎิรูปวิทยาลัยชุมชน
12 สิงหาคม 2562
860

"ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน" เตรียมเข้าพบ "รมว.อุดมศึกษาฯ" เพื่อช่วยหนุนการปฎิรูปวิทยาลัยชุมชน

วันนี้ (12ส.ค.62) ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกันตนและคณะจะได้ถือโอกาสนี้ในการรายงานข้อเสนอการปฎิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้รัฐมนตรีได้ทราบ ทั้งเรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษา งบประมาณการนำร่องบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ที่จะจัดตั้งใหม่ให้เป็น วชช.ในกำกับเสมือน การปรับระบบงานบริหารบุคคล การพัฒนาสู่Digital Community Collegeและการปรับรูปแบบการบริหารจัดการ เป็นต้น

“ในฐานะที่ วชช. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการขับเคลื่อนงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ทางคณะผู้บริหาร ส.วชช.ก็อยากไปรับฟังแนวนโยบายจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานอุดมศึกษา เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินการ ขณะเดียวกันจะได้รายงานให้ทราบว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้าง และอนาคตจะขับเคลื่อนไปในทางใด ดังนั้นจึงอยากทราบความชัดเจนของผู้กำกับนโยบายสูงสุด อีกทั้งจะได้ขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนก้าวไปสู่เป้าหมายที่ควรจะเป็น” ดร.สิริกร กล่าว

ด้าน นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า ที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนได้รับความนิยมจากประชาชนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งในหลักสูตรอนุปริญญาและระยะสั้น ล่าสุดยังมีประชาคมจากหลายจังหวัดต้องการให้เปิดวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ ซึ่ง ส.วชช.ได้วิเคราะห์ถึงความพร้อม พบว่ามี 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัยและชุมพร ที่น่าจะสามารถจัดตั้ง โดยขณะนี้ได้จัดทำรายละเอียดและเสนอเรื่องเพื่อขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งใหม่ไปแล้ว 1 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ อว.ในปัจจุบันได้พิจารณาแล้ว และล่าสุด อว.ได้ให้ ส.วชช.กลับมาทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านในพื้นที่ก่อน หากผลการประชาพิจารณ์ชาวบ้านมีความต้องการ จึงเสนอให้ อว.พิจารณาอีกครั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: